Total Notice: 503
Title Download Publish Date Published By
सिचाइ सम्बन्धी प्रस्ताव २०८०।१२।१ PIU Dang
प्रस्ताव आह्यन सम्बन्धी सुचना। २०८०/५/२९ PIU Darchula
साना यन्त्र उपकरण छनौट-१ २०८०/८१ २०८०/०९/०२ PIU Dhading
साना यन्त्र उपकरण छनौट-२ २०८०/८१ २०८०/०९/०२ PIU Dhading
सूचिकृत सूचना न‌‍ १ २०७९।०४।२५ PIU Bara
कार्यक्रम माग गर्ने बारे सुचना तरकारी जोन नयाँ २०७९/०५/०१ PIU Dhading
सुचना टाँस गरिदिने बारे २०७९/०५/०१ PIU Dhading
कार्यक्रम माग गर्ने बारे सुचना रेडियो २०७९/०५/०१ PIU Dhading
कार्यक्रम माग गर्ने सुचना धादिङ जिल्ला चक्लाबन्दी र प्राविद्यिक शिक्षालय २०७९/०५/०१ PIU Dhading
तरकारी जोन अनुशरण सुचिकृत नामावली-१ २०७९/०५/०१ PIU Dhading
कार्यक्रम माग गर्ने बारे सुचना मकै जोन २०७९/०५/०१ PIU Dhading
कार्यक्रम माग गर्ने बारे सुचना तरकारी जोन अनुशरण २०७९/०५/०१ PIU Dhading
हिँउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम स्विकृत संस्थाहरु २०७९/०५/०१ PIU Dhading
तरकारी जोन अनुशरण सुचिकृत नामावली-२ २०७९-०५/०१ PIU Dhading
कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना २०७९-०४-२५ PIU Darchula
कार्यक्रम २०७८/११/२२ PIU Dhading
जो २०७८/११/०९ PIU Dhading
जो जस २०७८/११/०९ PIU Dhading
जो जस २०७८/११/०९ PIU Dhading
जो २०७८/११/०९ PIU Dhading
जो २०७८/११/०९ PIU Dhading
जो जस संग २०७८/११/०९ PIU Dhading
जो जस २०७८/११/०९ PIU Dhading
जो २०७८/१०/१७ PIU Dhading
जो २०७८/१०/१७ PIU Dhading
जो २०७८/१०/१७ PIU Dhading
जव २०७८/१०/१७ PIU Dhading
जो जस संग सम्बन्ध २०७८/१०/१७ PIU Dhading
जो २०७८/१०/१७ PIU Dhading
जो २०७८/१०/१७ PIU Dhading
जो २०७८/१०/१७ PIU Dhading
जो २०७८/१०/१७ PIU Dhading
कार्यक्रमहरु २०७८/०९/२२ PIU Dhading
जो जस संग २०७८/०९/२२ PIU Dhading
कार्यक्रम माग गर्ने बारे सुचना २०७८-०७-०८ PIU Dhading
कार्यक्रम माग संचालनका लागि प्रस्तावना माग २०७८-०४-२८ PIU Dhading
कार्यक्रम माग गर्ने बारे २०७८-०४-२८ PIU Dhading
कार्यक्रम माग गर्ने बारे २०७८-०४-२८ PIU Dhading
कार्यक्रम माग गर्ने बारे २०७८-०४-२८ PIU Dhading
अनुदान सहयोग रकम भुक्तानी माग गर्ने सम्बन्धमा । 2081-03-07 PIU Sindhupalchowk
आलु सुपरजोन अन्तरगत भण्डरण, स्क्रिन हाउस लागयतक पुर्वाधार निर्माणको लागि लाभग्रहि छनौट सम्बन्धि सुूचना । 2081-02-18 PIU Sindhupalchowk
मकै जोन अन्तरगत प्यकेजिङ्ग/लेवलिङ्ग, भण्डरण तथा भ्यलुएडको लागि छनौट सम्बन्धि सुचना । 2081-02-16 PIU Sindhupalchowk
दुवै जिल्लमा संचलित गाई/भैंसी जोन अन्तरगत गोठ/दुग्ध चिस्यान तथा नश्ला सुधारको लागि लाभग्रहि छनौट 2081-02-14 PIU Sindhupalchowk
काभ्रे जिल्लामा काफीको बजरीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि कृषक छनौट । 2081-02-06 PIU Sindhupalchowk
सिमि क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रममा सहभागी छनोट तथा दावी बिरोध 2081-01-28 PIU Jumla
कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 2081-01-24 PIU Ramechhap
कृषि उद्यमशिलता विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्तावित कृषकहरुलाई छनौत गरिएको सम्ब्नधमा । 2081-01-21 PIU Sindhupalchowk
मकैको बिजवृद्धि तथा उन्नत बीउ माग आवेदन सूचना 2081-01-09 PIU Darchula
चक्लाबन्दी कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080/81 2080/08/25 PIU Dhading
माग गर्ने कार्यक्रमहरु 2080/81 2080/05/31 PIU Dhading
कफिको बजारिकरणको लागि प्रवर्द्धन कार्याक्रम माग अवेदन (अनुसुचि 10) 2080-12-30 PIU Sindhupalchowk
कृषि तथा पशुपन्छी सामाग्रीको न्यूनतम मूल्य सहित सूचिकृत हुने सूचना 2080-12-28 PIU Jumla
विभिन्न कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि लाभग्रही छनौट सम्बन्धमा । 2080-12-22 PIU Sindhupalchowk
कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माणको लागि प्रस्ताव आह्वान 2080-12-16 PIU Darchula
किवी जोन दोलखा तर्फको असिनाजन्य क्षेती नियन्त्रणमा ५० प्रतिशत अनुदानमा सहयोग कार्यक्रको प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना । 2080-12-09 PIU Ramechhap
किवी र आलु जोन दोलखा अन्तरगर्त कृषि यान्त्रिकरणको छनोट सम्बन्धि सूचना । 2080-12-09 PIU Ramechhap
विभिन्न कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि लाभग्रही छनौट सम्बन्धमा । (सिन्धुपाल्चोक दोस्रो पट्क) 2080-12-06 PIU Sindhupalchowk
जुनार र आलु जोन रामेछाप तर्फको कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम छनोट सम्बन्धि सूचना । 2080-11-22 PIU Ramechhap
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2080-11-16 PIU Rukum East
सम्झौता गर्ने समयावधि थप गरिएको बारे सूचना । 2080-11-16 PIU Ramechhap
कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमशिलता विकास कार्यक्रममा सहभागिताको लागि प्रस्ताव मागको सूचना । 2080-11-16 PIU Ramechhap
कृषि उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम माग अवेदन (अनुसुची 31 2080-11-13 PIU Sindhupalchowk
जुनार/किवी/आलु र बाख्रा जोन तर्फको कार्यक्रम छनोट भएको सम्बन्धी सूचना । 2080-11-04 PIU Ramechhap
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2080-10-26 PIU Ramechhap
पि.बि.एस बीउ आलु दाना उत्पादनका लागि निवेदन माग सम्बन्धी सूचना । 2080-10-24 PIU Ramechhap
विभिन्न कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि लाभग्रही छनौट सम्बन्धमा । (सिन्धुपाल्चोक) 2080-10-24 PIU Sindhupalchowk
बाख्रा जोन तर्फको कार्यक्रम छनोट भएको सम्बन्धी सूचना । 2080-10-24 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्रीकरणको लागि काभ्रे जिल्लाका लाभग्रहि कृषकहरु छनौट सम्बन्धमा । 2080-10-24 PIU Sindhupalchowk
जुनार जोन अन्तर्गतको विषादी/कृषि सामग्री सिफारिस गरिएको परिमाण 2080-10-24 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्रीकरणको लागि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका लाभग्रहि कृषकहरु छनौट सम्बन्धमा 2080-10-24 PIU Sindhupalchowk
जुनार जोन अन्तर्गतको थोपा सिँचाई/सिँचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी छनोटको सूचना 2080-10-24 PIU Ramechhap
मिनिटिलर र मिनि मिलको सिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारे सूचना 2080-10-24 PIU Rukum East
विभिन्न कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि लाभग्रही छनौट सम्बन्धमा । 2080-10-24 PIU Sindhupalchowk
कार्यक्रम माग तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना । 2080-10-18 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्रीकरणमा सहयोग कार्यक्रमको लागि न्यूनतम स्वीकृत दररेट सम्बन्धमा 2080-10-14 PIU Sindhupalchowk
सम्झौता गर्ने समयावधि थप गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2080-10-08 PIU Ramechhap
कार्यक्रम छनोट सम्वनधि सूचना 2080-10-07 PIU Jumla
जुनार जोन रामेछापको प्रस्तावित कार्याक्रमहरुको छनोट भएको सम्बन्धी सूचना । 2080-09-24 PIU Ramechhap
जुनार/आलु/बाख्रा जोन रामेछाप र किवी/आलु जोन दोलखाको कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । 2080-09-24 PIU Ramechhap
कृषि यान्त्रीकरणको दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2080-09-16 PIU Ramechhap
बाख्राको बोका/पाठीको दरभाउ पत्र पेश सम्बन्धी सूचना । 2080-09-16 PIU Ramechhap
किवी जोन दोलखा अन्तर्गतको कार्यक्रमहरुको छनौट भएको बारे सूचना 2080-09-16 PIU Ramechhap
आलु र बाख्रा जोनको सम्झौताको समयावधि थप गरिएको सम्बन्धी सूचना । 2080-09-08 PIU Ramechhap
आलु जोन दोलखाको प्रस्तावित कार्यक्रमहरुको छनोट सम्बन्धी सूचना । 2080-09-02 PIU Ramechhap
छनौट भएका प्रस्बताबहरु २०८०/८१ 2080-08-27 PIU Darchula
सुन्तलाजात फलफूलमा प्रयोग हुने विषादी/सुक्ष्म खाद्यतत्व/कृषि सामाग्री र प्रोटिन वेटको दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारे सूचना । 2080-08-24 PIU Ramechhap
आलु जोन रामेछाप तर्फको कार्यक्रम छनौट भएको सम्बन्धी सूचना । 2080-08-24 PIU Ramechhap
बाख्रा जोन तर्फको कार्यक्रम छनौट भएको सम्बन्धी सूचना । 2080-08-24 PIU Ramechhap
आलु बीउको दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2080-08-17 PIU Ramechhap
प्रस्ताव माग संकलन 2080-08-16 PIU Dang
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना l 2080-08-11 PIU Sarlahi
कार्यक्रम माग तथा प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना । 2080-08-07 PIU Ramechhap
कार्यक्रम माग तथा संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2080-08-07 PIU Kapilvastu
जुनार जोन र बाख्रा जोन (मन्थली नगरपालिका-५, सुनरपानी) क्षेत्रको कृषि सहकारी, कृषक समुह र फर्महरुलाई सुचीकृत हुने बारे सुचना । 2080-08-07 PIU Ramechhap
कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना 2080-08-06 PIU Rukum East
दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना न-४ 2080-07-01 PIU Bara
दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना न-५ 2080-07-01 PIU Bara
सुचिकृत हुने तथा प्रस्ताव आह्राव सम्बन्धि सुचना 2080/81 2080-06/04 PIU Dhading
कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-06-18 PIU Gulmi
कार्यक्रममा सहभागिताका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-06-18 PIU Gulmi
सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना l 2080-06-17 PIU Sarlahi
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना l 2080-06-17 PIU Sarlahi
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सुचना 2080/081 2080-06-14 PIU Okhaldhunga
कार्यक्रम माग तथा प्रस्ताव आवह्नान सम्बन्धि सूचना मकै जोन 2080-06-12 PIU Taplejung
सुन्तलाजात फलफूलको चुसाहा मोथ व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना 2080-06-12 PIU Ramechhap
अनुदान आवेदन फारम 2080-06-10 PIU Sankhuwasabha
सुचिकृत सम्बन्धि सूचना 2080-06-08 PIU Gulmi
स्याउ प्याकेजिङ कार्टुन तथा ढुवानीमा अनुदान सम्बन्धी सूचना 2080-06-06 PIU Humla
हिउँदे मकैको क्षेत्रविस्तारको लागि बिउ माग सम्बन्धि सुचना 2080-06-05 PIU Dang
परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कपिलवस्तुमा आबद्धताका लागि सुचिकृत गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-06-04 PIU Kapilvastu
कार्यक्रम माग तथा संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2080-06-04 PIU Kapilvastu
सुचिकृत सुचना २०८०/८१ को 2080-06-04 PIU Bara
आ.व.२०८०।०८१ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको विभिन्न आपूर्तीकर्ता तथा सप्लायर्स कम्पनिहरुलाई सूचीकृत हुने सम्बन्धी सुचना । 2080-06-04 PIU Ramechhap
मौजदाता सुचीमा सुचिकृत हुने सम्बन्धमा 2080-06-04 PIU Bara
आ‍.व २०८०/८१ का स्वीकृत कार्यक्रमहरुका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित सुचना । 2080-06-02 PIU Dang
प्रस्ताव आहवान सम्बन्धि सुचना 2080-06-01 PIU Bara
न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्न चाहने सहकारी संस्थालाई सुचिकृत हुने सम्बन्धी सुचना। 2080-06-01 PIU Dang
कार्यक्रम माग तथा प्रस्ताव आवह्नान सम्बन्धि सूचना मकै जोन 2080-05-31 PIU Taplejung
न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद कार्यका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2080-05-31 PIU Kapilvastu
कृषक समुह, कृषि सहकारी,कृषि उद्यमी(फार्म)हरुको सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2080-05-31 PIU Rukum East
कार्यक्रम माग तथा प्रस्ताव आवह्नान सम्बन्धि सूचना 2080-05-31 PIU Taplejung
कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2080-05-31 PIU Rukum East
कार्यक्रम माग तथा प्रस्ताव आवह्नान सम्बन्धि सूचना 2080-05-31 PIU Taplejung
आ.व.2080/081 मा सञ्चालन हुने कार्यक्रम 2080-05-29 PIU Sankhuwasabha
आ.व.२०८०।०८१ को बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमको विभिन्न कृषि सहकारी/कृषक समुह/निजी फर्म तथा कम्पनिहरुलाई कार्यक्रम प्रस्ताव माग सम्बन्धि सूचना । 2080-05-29 PIU Ramechhap
विभिन्न संस्थाहरुलाई सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना । 2080-05-29 PIU Ramechhap
प्रस्ताव आह्यन सम्बन्धी सुचना। 2080-05-29 PIU Darchula
सुचिकृत सम्बन्धमा 2080-05-29 PIU Humla
सुपरजोन/जोन विकास कार्यक्रममा संचालनकालागी आवेदन आब्हान सम्बन्धि सुचना !!! 2080-05-26 PIU Sindhupalchowk
आ.व २०८०/८१ को स्विकृत बार्षिक कार्यक्रमको सूचना 2080-05-26 PIU Bajhang
सूचिकृत सम्बन्दी सूचना 2080-05-26 PIU Bajhang
सूची दर्ता सम्बन्दी सूचना 2080-05-26 PIU Bajhang
जोन/सुपरजोनमा आबद्ध हुने सुचना 2080-05-06 PIU Dang
सुचिकृत हुने सूचना 2080-04-05 PIU Jumla
मौज्दात सुचि दर्ता गर्ने सूचना 2080-04-05 PIU Jumla
क्याटलग सपिंग विधिवाट दुवानी साधन खरिद गर्ने बारे सूचना । 2080-03-22 PIU Mahottari
लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-03-12 PIU Mahottari
लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-03-11 PIU Mahottari
माछा जोनको चक्लावन्दीमा आधारित खेती मार्फत् उत्पादन बृद्धिका लागि पूँजीगत सहयोग कार्यक्रम सम्वन्धी प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा 2080-03-11 PIU Mahottari
सूचना प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा 2080-03-08 PIU Mahottari
सूचना प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा 2080-02-32 PIU Mahottari
कृषियन्त्रमा सहयोगकालागि लाभग्राही कृषक/समूह/सहकारी/फर्म/संस्था छनौट गरिएको बारे 2080-02-26 PIU Sindhupalchowk
तरकारी जोन तर्फको कृषि यान्त्रीकरण लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना 2080-02-24 PIU Mahottari
माछा जोन तर्फको कृषि यान्त्रीकरण लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना 2080-02-21 PIU Mahottari
माछा जोन तर्फको कृषि यान्त्रीकरण लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना 2080-02-21 PIU Mahottari
माछा जोन तर्फको कृषि यान्त्रीकरण लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना 2080-02-21 PIU Mahottari
कृषियन्त्र औजार उपकरणहरुको स्वीकृत दररेट प्रकाशन गरिएको सूचान !!! 2080-02-17 PIU Sindhupalchowk
माछा जोन तर्फको सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत संभारको लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-02-04 PIU Mahottari
घाँसको वीउ तथा विरुवाको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना 2080-01-25 PIU Nuwakot
सिंचाईको लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-01-12 PIU Mahottari
सिंचाईको लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन 2080-01-12 PIU Mahottari
धानको वीउको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2080-01-07 PIU Nuwakot
विभिन्न जोन क्षेत्रमा सुचिकृत संस्थाहरु 2079/05/01 PIU Dhading
सुचिकृत गर्ने सम्बन्धमा 2079/04/26 PIU Sarlahi
हिँउदे मकै क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धी 2079/04/09 PIU Dhading
कार्यक्रम संचालनका लागि सुचिकृत हुने सुचना 2079/04/08 PIU Dhading
सुचिकृत हुने सम्बन्धी सुचना 2079/04/08 PIU Dhading
पोखरीको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धमा 2079-12-24 PIU Mahottari
आ.व. २०८०/०८१ को कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी सुझाब सम्बन्धमा 2079-11-28 PIU Mahottari
कृषि यन्‍त्र तथा औजारहरुको शिलबन्दी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2079-10-23 PIU Nuwakot
कृषि यन्त्र उपकरण आपुर्तिकोलागि शिलबन्दी दरभनउ प्रस्ताब पेशगर्ने बारे सूचना ! 2079-10-19 PIU Sindhupalchowk
केराको टिस्युकल्चर बिरुवाको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-10-19 PIU Rautahat
दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना l 2079-10-18 PIU Rautahat
कार्यक्रम छनोट सम्वन्धमा । 2079-10-18 PIU Jumla
लाभग्राही छनौट आ.व.२०७९/८० 2079-10-03 PIU Kaski
लाभग्राही छनौटको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2079-09-28 PIU Mahottari
ना.प.से.प्रा.पदको उम्मेद्‍वार सिफारिस गरिएको सूचना 2079-08-28 PIU Nuwakot
ना.प्रा.स. पदको उम्मेद्‍वार सिफारिस गरिएको सूचना 2079-08-28 PIU Nuwakot
नायब प्राविधक सहायक र नायव पशु सेवा प्राविधिकको अन्तिम नतजा प्रकाशन गरिएको सूचना !! 2079-08-28 PIU Sindhupalchowk
न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्नका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2079-08-26 PIU Nuwakot
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
कृषि यन्त्र उपकरणको विवरण पठाईएको बारे । 2079-08-20 PIU Ramechhap
लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन 2079-08-19 PIU Sindhupalchowk
सूचिकृत गरिएको सम्बन्धमा l 2079-08-19 PIU Rautahat
उम्मेदवारहरु सिफारी गरीएको सुचना । 2079-08-14 PIU Ramechhap
उम्मेदवारहरु सिफारी गरीएको सुचना । 2079-08-14 PIU Ramechhap
नायव प्राविधिक सहायक पदको अन्तर्वार्ताको लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको विवरण । 2079-08-13 PIU Ramechhap
नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको अन्तर्वार्ताको लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको विवरण । 2079-08-13 PIU Ramechhap
न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिदका लागी सहकारी संस्था सूचीकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2079-08-09 PIU Mahottari
न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्नका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना l 2079-07-29 PIU Rautahat
तोरी बिजबृद्दी र चक्लाबन्दी छनौट सुचना 2079-07-06 PIU Kailali
आलु जोन तर्फको सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत संम्भार कार्यक्रम छनोट बारे । 2079-06-30 PIU Ramechhap
प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान कार्यक्रम छनोट बारे । । 2079-06-30 PIU Ramechhap
बाख्रा जोन तर्फको घाँसको नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम छनोट बारे । 2079-06-30 PIU Ramechhap
सुन्तलाजात फलफुल बगैंचामा अन्तरबाली कार्यक्रम छनोट बारे । 2079-06-30 PIU Ramechhap
प्याकेजिङ ,लेभलिङ तथा पोष्ट हार्भेष्ट क्षति न्युनिकरण कार्यक्रम छनोट सम्बन्धमा । 2079-06-30 PIU Ramechhap
आलु जोन तर्फको भकारो सुधार कार्यक्रम छनोट सम्बन्ध बारे । 2079-06-30 PIU Ramechhap
प्रस्तावहरुको छनोट तथा स्वीकृत भएको बारे सुचना । 2079-06-30 PIU Ramechhap
स्थानीय तहको समन्वयमा नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना/सुदृढिकरण कार्यक्रम छनोट बारे । 2079-06-30 PIU Ramechhap
आलुको टिस्यु कल्चर ल्याब स्थापना सहयोग कार्यक्रम छनोट सम्बन्ध बारे । 2079-06-30 PIU Ramechhap
आलुको रष्टिक घर निर्माणमा अनुदान सहयोग कार्यक्रम छनौट सम्बन्धमा । 2079-06-30 PIU Ramechhap
जुनार जोन तर्फको सिंचाई पुर्वाधार निर्माण तथा मर्मत संम्भार कार्यक्रम छनोट बारे । 2079-06-30 PIU Ramechhap
आलु जोन तर्फको चक्लाबन्दी कार्यक्रम छनोट बारे । 2079-06-30 PIU Ramechhap
स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय जातको बाख्राको स्रोत केन्द्र स्थापना सहयोग कार्यक्रम छनोट सम्बन्ध बारे । 2079-06-30 PIU Ramechhap
जुनाार जोन तर्फको भकारो सुधार कार्यक्रम छनोट सम्बन्ध बारे । 2079-06-30 PIU Ramechhap
प्रस्ताव माग संकलन 2079-06-27 PIU Dang
परिक्षार्थीको परिक्षा संकेत नम्बर ( सिम्बोल नंम्बार ) / रोल नंम्बार प्रकाशित गरिएको सुचना 2079-06-27 PIU Sindhupalchowk
हिउदे मकै बालीको सुचना 2079-06-26 PIU Dang
परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना 2079-06-26 PIU Sindhupalchowk
ना.प्रा.स. परिक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धी सुचना 2079-06-24 PIU Kailali
ना.प्रा.स.पदको लागि उम्मेदवारको स्वीकृत नामावली 2079-06-07 PIU Jumla
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन 2079-06-06 PIU Kailali
प्रस्ताव आहवान सम्बन्धी सूचना 2079-80 2079-06-05 PIU Jumla
आ.व ०७९/०८० का लागी कार्यक्रम माग गर्ने म्याद थप सम्वन्धि सूचना 2079-05-31 PIU Makwanpur
म्याद थप सम्बन्धि सूचना । 2079-05-24 PIU Rautahat
कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान बारे 2079-05-21 PIU Dang
प्रस्ताव माग संकलन 2079-05-18 PIU Dang
कार्यक्रम प्रस्ताव पेश सम्बन्धी आवश्यक कागजातहरु 2079-05-16 PIU Salyan
vacancy2079/080 2079-05-16 PIU Dhading
कार्यक्रम प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना २ 2079-05-16 PIU Salyan
पाठयक्रम 2079-05-16 PIU Dhading
आ व २०७९/०८० को कृषि समुह ,सहकारी , फार्म सुचिकृत तथा कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा । 2079-05-16 PIU Banke
JTA Vacancay 2079/080 2079-05-16 PIU Sarlahi
नायव प्राविधिक सहायक र नायव पशु सेवा प्राविधिकको बिज्ञ१ापन सम्बन्धी थाप जाकारी । 2079-05-16 PIU Sindhupalchowk
कार्यक्रममा सहभागि हुन सूचिकृत सम्बन्धी सूचना १ 2079-05-16 PIU Salyan
आ व २०७९/०८० को कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा धान जोन । 2079-05-16 PIU Banke
Advertisement 2079-05-16 PIU Dhading
कार्यक्रममा संचालनका लागि प्रस्ताव पेश सम्बन्धी सूचना 2079-05-16 PIU Salyan
आ व २०७९/०८० को कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा मकै जोन । 2079-05-16 PIU Banke
form 2079-05-16 PIU Dhading
अनुदानका कार्यक्रम माग तथा संचालनका लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2079-05-15 PIU Arghakhanchi
कृषक समुह, कृषि सहकारी,कृषि उद्यमी(फार्म)हरुको सूचिकृत/नवीकरण हुने सम्बन्धी सूचना दोश्रो पटक थप 2079-05-15 PIU Rukum East
अनुदानका कार्यक्रम माग तथा संचालनका लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2079-05-15 PIU Arghakhanchi
मकै जोनतर्फको कार्यक्रम माग तथा संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बनधी सूचना 2079-05-09 PIU Taplejung
अलैची जोनतर्फको कार्यक्रय माग तथा संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बनधी सूचना 2079-05-09 PIU Taplejung
आलु जोनतर्फको कार्यक्रय माग तथा संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बनधी सूचना 2079-05-09 PIU Taplejung
प्रस्ताव माग संकलन 2079-05-06 PIU Dang
कार्यक्रम संचालनको लागी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2079-05-06 PIU Rukum East
आवेदन माग सम्बन्धि सूचना 2079-05-06 PIU Dolakha
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धमा । 2079-05-06 PIU Achham
क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम प्रस्ताव 2079-05-06 PIU Dang
आ.व. २०७९/८० को कार्यक्रम माग तथा संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2079-05-05 PIU Gulmi
दरभाउ पत्र पेश गर्ने बारे सूचना 2079-05-02 PIU Bhaktapur
कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धमा 2079-05-01 PIU Surkhet
१. सूचना प.का.इ. भक्तपुर-२०७९-८० को कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2079-04-30 PIU Bhaktapur
६.सूचना तरकारी जोन- ललितपुर-२०७९-८० को कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2079-04-30 PIU Bhaktapur
२.सूचना आलु जोन-भक्तपुर-२०७९-८० को कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2079-04-30 PIU Bhaktapur
७ .सूचना गाई-भैंसी जोन- ललितपुर-२०७९-८० को कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2079-04-30 PIU Bhaktapur
आ.व ०७९/८० मा सुचिकृत हुने सम्वन्धि सूचना 2079-04-30 PIU Makwanpur
३.सूचना तरकारी जोन-भक्तपुर-२०७९-८० को कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2079-04-30 PIU Bhaktapur
प्रस्ताव आहवान सम्बन्धी सूचना ७९/८० 2079-04-30 PIU Rupandehi
आ.व ०७९/०८० का लागी कार्यक्रम माग गर्ने सम्वन्धि सूचना 2079-04-30 PIU Makwanpur
४ .सूचना आलु जोन- काठमाण्डौ-२०७९-८० को कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2079-04-30 PIU Bhaktapur
५ .सूचना तरकारी जोन-काठमाण्डौ-२०७९-८० को कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रस्ताव आव्हानको सूचना 2079-04-30 PIU Bhaktapur
Suchikrit Notice 79/80 2079-04-29 PIU Rupandehi
आलु जोन, नुवाकोटमा सुचीकृत हुन एवं कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना 2079-04-29 PIU Nuwakot
कार्यक्रममा सहभागि हुन सूचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना 2079-04-29 PIU Parsa
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2079-04-29 PIU Kailali
तरकारी जोन, नुवाकोटमा सुचीकृत हुन एवं कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना 2079-04-29 PIU Nuwakot
आलु जोन रसुवामा सुचीकृत हुन एवं कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना 2079-04-29 PIU Nuwakot
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना 2079-04-29 PIU Parsa
बाख्रा जोन, रसुवामा सुचीकृत हुन एवं कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना 2079-04-29 PIU Nuwakot
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना 2079-04-29 PIU Parsa
धान जोन, नुवाकोटमा सुचीकृत हुन एवं कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना 2079-04-29 PIU Nuwakot
प्रस्तवना 2079-04-26 PIU Sarlahi
अनुसुचि-10 फर्म 2079-04-26 PIU Sarlahi
सूचना न‌‍ ३ 2079-04-26 PIU Bara
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना 2079-04-25 PIU Rautahat
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 2079-04-25 PIU Dhanusha
कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान तथा सूचि दर्ता सम्बन्धि सूचना 2079-04-25 PIU Okhaldhunga
Suchrikit and Suchana 2079-04-25 PIU Mahottari
कृषि समूह/कृषि सहकारी र कृषि उद्यमीहरु सुचिकृत हुने सम्बन्धित सूचना 2079-04-25 PIU Dhanusha
सुचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना 2079-04-25 PIU Rautahat
मौजुदा सुची दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना 2079-04-24 PIU Rautahat
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2079-04-23 PIU Khotang
कार्यक्रम माग तथा सुचिकृत सम्बन्धमा 2079-04-22 PIU Kaski
कृषक समुह/सहकारी/निजी फर्म सुचिकृतको लागि सुचना प्रकाशन सम्बन्धमा 2079-04-20 PIU Gulmi
प्रस्ताव माग संकलन 2079-04-16 PIU Dang
आ.व. २०७९/८० मा भैंसी जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-04-15 PIU Syangja
कार्यक्रम माग इच्छापत्र पेशगर्ने सम्बन्धि सुचना 2079-04-15 PIU Sindhupalchowk
आ.व. २०७९/८० मा आँप/लिचि जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-04-15 PIU Syangja
सूचिकृत/नविकरण हुने सम्बन्धि सूचना 2079-04-15 PIU Syangja
कृषक समुह, कृषि सहकारी,कृषि उद्यमी(फार्म)हरुको सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना 2079-04-15 PIU Rukum East
आ.व. २०७९/८० मा सुन्तला सुपरजोन र मसलाबाली जोन अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरुको प्रस्ताव/आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना 2079-04-15 PIU Syangja
कार्यक्रममा सहभागिताका लागि सुचिकृत हुने बारेको सुचना 2079-04-13 PIU Sindhupalchowk
सूचि दर्ता गर्ने बारेको सुचना । 2079-04-12 PIU Ramechhap
कार्यक्रम प्रस्ताव संकलन र सुचिकृत 2079-04-10 PIU Humla
जोन क्षेत्र अन्तर्गत सुचिकृत हुने तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सुचना परियोजना कार्यान्वयन एकाई दार्चुला 2079-04-10 PIU Darchula
कार्यक्रम प्रस्ताव संकलन र सुचिकृत 2079-04-10 PIU Humla
जोन क्षेत्र अन्तर्गत सुचिकृत हुने तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सुचना प्राविधिक जोन एकाई बैतडी 2079-04-10 PIU Darchula
कार्यक्रम प्रस्ताव संकलन र सुचिकृत 2079-04-10 PIU Humla
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना 2079-04-09 PIU Morang
खरिद कार्यमा सुचिकृत हुने सुचना 2079-04-06 PIU Kailali
सुचिकृत हुने वारे सुचना 2079-04-05 PIU Morang
कार्यक्रम माग तथा सन्चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना । 2079-04-04 PIU Ramechhap
सुचिकृत सम्बन्धमा 2079-04-02 PIU Surkhet
सुचिकृत हुनका लागि सुचना 2079-04-01 PIU Dolpa
तोकिएका कृषि यन्त्र प्राप्तगर्न छनौट भएका संस्थाको विवरण 2079-03-16 PIU Sindhupalchowk
अनुदानको भुक्तानीको फाइल पेश गर्ने बारे सूचना 2079-03-06 PIU Kailali
म्याद थप गरिएको 2079-03-06 PIU Kailali
कृषि यान्त्रिकरण अन्तरगत power tiller पाउने कृषक समूह, सहकारी तथा फर्महरु 2079-03-01 PIU Kailali
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना !! 2079-02-25 PIU Sindhupalchowk
दरभाउ प्रस्ताव स्वीकृति आशयपत्र जारी गरिएको सम्बन्धि सूचना !! 2079-02-24 PIU Sindhupalchowk
केराको टिस्युकल्चर बिरुवाको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना l 2079-01-19 PIU Rautahat
सिलबन्दी दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना l 2079-01-19 PIU Rautahat
कृषि यन्त्र तथा उपकरण आपूर्तिका लागि शिलबन्दी दरभाउ प्रस्ताव आव्ह्रान सम्बन्धी सूचना ! 2079-01-05 PIU Sindhupalchowk
document 2078/9/22 PIU Dhading
जो जस संग सम्बन्ध राख्दछ 2078/9/22 PIU Dhading
कागजात 2078/09/22 PIU Dhading
doc 2078/09/22 PIU Dhading
जो जस संग सम्बन्ध राख्दछ 2078/09/22 PIU Dhading
docum 2078/09/22 PIU Dhading
document 2078/09/22 PIU Dhading
do 2078/09/22 PIU Dhading
अनुदानग्राही छनौट सम्वन्धमा । 2078-12-24 PIU Bardiya
स्वेदेशी बर्णशंकर मकैको उत्पादन प्रविधि प्रदर्शनी सम्बन्धि सूचना !! 2078-11-11 PIU Sindhupalchowk
मकै बीउ आपुर्तिका लागि दर रेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना !! 2078-11-03 PIU Sindhupalchowk
लाभग्राही छनौट सम्बन्धि सूचना 2078-11-03 PIU Sindhupalchowk
छनौट भएका कार्यक्रमहरुका लागि सम्झौता सुचना 2078-10-26 PIU Salyan
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना ( उन्नत प्रविधि सहित क्षेत्र विस्तार, सहभागितात्मक कृषि प्रविधि सिकाई तथा प्रदर्शनी केन्द्र ) 2078-10-18 PIU Rautahat
कृषि सहकारी/कृषक समुह/कृषि उधमी फार्महरुलाई सम्पर्क गर्न आउने बारे सूचना । 2078-10-17 PIU Udayapur
लाभग्राहि टनौट गरिएको सम्बन्धमा 2078-10-10 PIU Okhaldhunga
कार्यक्रम माग तथा सञ्‍चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक) 2078-09-30 PIU Ramechhap
आलुको बीउ वितरण भईरहेको बारे 2078-09-30 PIU Ramechhap
म्याद थप सम्बन्धि सूचना 2078-09-23 PIU Sarlahi
स्वीकृत कार्यक्रमका लागि लाभग्राहीको छनोट सम्बन्धि सूचना 2078-09-23 PIU Kaski
घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना 2078-09-22 PIU Morang
सुचिकृत हुने वारे 2078-09-21 PIU Morang
तरकारी जोन संचालन समन्वय समिति गठन गर्ने सूचना 2078-09-21 PIU Kapilvastu
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना । 2078-09-21 PIU Udayapur
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना 2078-09-21 PIU Morang
माछा जोन संचालन समन्वय समिति गठन गर्ने सूचना 2078-09-21 PIU Kapilvastu
बाख्रा जोन अन्तर्गत छनौट भएका प्रस्तावहरु 2078-09-20 PIU Khotang
तरकारी जोन अन्तर्गत छनौट भएका प्रस्तावहरु 2078-09-20 PIU Khotang
चैते धानको बीऊ तथा प्लाष्टिक माग गर्ने वारेको सूचना । 2078-09-20 PIU Bardiya
कृषि यान्त्रीकरण अनुदानका लागि दररेट पत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना 2078-09-18 PIU Dolakha
कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रस्ताव 2078-09-14 PIU Bhaktapur
अनुदान वितरणको लागी सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धि ७ दिने सार्वजनिक सूचना 2078-09-14 PIU Morang
कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रस्ताव 2078-09-14 PIU Bhaktapur
कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रस्ताव 2078-09-14 PIU Bhaktapur
कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रस्ताव 2078-09-14 PIU Bhaktapur
कृषि विज्ञ सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा 2078-09-13 PIU Morang
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना (आ.ब. 2078-079 को धान सुपरजोन तर्फको कार्यक्रम ) 2078-09-12 PIU Jhapa
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना (आ.ब. 2078-079 को सुपारी जोन तर्फको कार्यक्रम ) 2078-09-11 PIU Jhapa
धानजोन कार्यक्रम प्रस्ताव सूचना 2078-09-11 PIU Kailali
सिंचाई र शिक्षालय प्रस्ताव सूचना 2078-09-11 PIU Kailali
कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम संचालनको लागि दरभाउपत्र पेश सम्बन्धी सुचना 2078-09-09 PIU Salyan
Knowledge Center संचालनका लागि सेवा करामा विज्ञ जनशक्ति लिने सम्बन्धी सूचना 2078-09-09 PIU Dhanusha
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 2078-09-09 PIU Rupandehi
परिक्षा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना 2078-09-08 PIU Morang
तरकारी जोन संचालन समन्वय समिति गठन सम्बन्धी सुचना 2078-09-08 PIU Salyan
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 2078-09-08 PIU Rupandehi
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना‍ रुपन्देही 2078-09-08 PIU Rupandehi
दाँते ओखरका कलमी विरुवा खरिदका लागी सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना 2078-09-07 PIU Rukum East
सिलवन्दी दरभाउपत्र छनौट सम्बन्धी सुचना 2078-09-06 PIU Rupandehi
प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सुचना 2078-09-05 PIU Rupandehi
दरभाउ पेश गर्ने बारे सूचना 2078-09-04 PIU Ramechhap
आपुर्तिकर्ताहरुलाई सुचिकृत हुनेबारे सुचना 2078-09-03 PIU Okhaldhunga
आपूर्तिकर्ता सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा 2078-09-02 PIU Jumla
दरभाउ पत्र प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2078-08-26 PIU Rupandehi
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना 2078-08-24 PIU Morang
स्वीकृत दरखास्तहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सुचना 2078-08-24 PIU Morang
आलु जोन संचालन समन्वय समिति गठन सम्बन्धि सूचना 2078-08-24 PIU Rukum East
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना 2078-08-20 PIU Rupandehi
Knowledge Centre सञ्चालनका लागि करार सेवामा विज्ञ जनशक्ती करारमा लिने सम्बन्धी सूचना 2078-08-20 PIU Chitwan
जोन/सुपरजोन संचालन समन्वय समिति गठन प्रयोजनको लागि सूचिकृत सम्बन्धी सुचना 2078-08-20 PIU Rupandehi
Technical Specification सहित दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना (आ.ब. 2078-079) 2078-08-16 PIU Jhapa
प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धि सुचना 2078-08-15 PIU Bardiya
सिलबन्धी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना (दोस्रो पटक सुचना प्रकाशन) 2078-08-15 PIU Rupandehi
समुझौताको लागि सम्पर्क गर्न आउने सम्बन्धी सूचना 2078-08-14 PIU Dolakha
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना (आ.ब. 2078-079 को मकै जोन तर्फको कार्यक्रम ) 2078-08-13 PIU Jhapa
न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्न सूचिकृत हुने सम्बन्धमा 2078-08-10 PIU Dhanusha
कृषि यन्त्र उपकरणको दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी 2078-08-06 PIU Ramechhap
सुन्तलाजात फलफूल तथा अदुवा बेसार जोनमा सुचिकृत तथा माग कार्यक्रम सम्बन्धि सुचना 2078-08-06 PIU Palpa
आलु जोनमा सुचिकृत हुने समुबन्धी सूचना 2078-08-06 PIU Dolakha
दावि विरोध सम्बन्धि सुचना 2078-08-06 PIU Morang
विवरण पठाइएको बारे । 2078-08-05 PIU Dadeldhura
आ.व.२०७८/०७९ मा संचालित तरकारी र मकै जोन क्षत्रका कार्यक्रमहरु 2078-08-02 PIU Salyan
आ.व. २०७८/०७९ मा दोश्रो पटक सुचिकृत सम्बन्धी सुचना प्रकाशन 2078-08-02 PIU Salyan
Knowledge Center संचालनका लागि सेवा करारमा विज्ञ जनशक्ति लिने सम्वन्धि सूचना 2078-08-01 PIU Morang
कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना (आ.ब. 2078-079 को लागि दोस्रो पटक प्रकाशन) 2078-07-30 PIU Jhapa
प्रस्ताव आब्हान सम्वन्धि सुचना 2078-07-29 PIU Bardiya
सिलबन्धी दरभाउ पत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना 2078-07-29 PIU Rupandehi
अलैची जोन कार्यक्रम माग तथा सूचिकृत सम्बन्धमा 2078-07-28 PIU Kaski
सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना (आ.ब. 2078-079 को सुपारी र रबर जोन तर्फको कार्यक्रम ) 2078-07-28 PIU Jhapa
कार्यक्रममा संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना। 2078-07-28 PIU Humla
न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद प्रस्ताव आह्ववान सम्बन्धि सुचना 2078-07-24 PIU Morang
प्रथम लटमा छनौट भएका प्रस्तावहरुको नतिजा २०७८ 2078-07-15 PIU Sunsari
सुचना प्रकाशन सम्बन्धमा 2078-07-12 PIU Gulmi
दोस्रो पटक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना 2078-07-11 PIU Kanchanpur
स्याउ क्षेत्र विस्तार तथा भेडा /वाख्रा जोन कार्यक्रममा सहभागि हुनका लागि १५ दिने सूचिकृतको सुचना 2078-07-07 PIU Humla
कार्यक्रममा सहभागी हुन सुचिकृत हुने बारेको सुचना। 2078-07-07 PIU Humla
कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना 2078-07-04 PIU Rukum East
न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद प्रस्ताव आह्ववान सम्बन्धि सुचना 2078-06-24 PIU Morang
न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद तथा व्यवस्थापनको लागि सहकारी संस्था सूचिकृत हुने बारेको सूचना 2078-06-23 PIU Jhapa
न्युनतम समर्थन मुल्यमन धान खरीद गर्न चाहने सहकारी संस्था सूचीकृत सम्बन्धी सुचना। 2078-06-21 PIU Rupandehi
नयुनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नका लागि सूचिकृत हुने सम्बन्धी सूचना । 2078-06-20 PIU Udayapur
न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद सम्बन्धी सुचिकृत सुचना 2078-06-20 PIU Salyan
न्युनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्नका लागि सूचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना 2078-06-15 PIU Rautahat
सूचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना (केरा जोनको लागि) 2078-06-14 PIU Rautahat
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना (जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम, सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार, केराको चक्लाबन्दी खेती Crop Pooling कार्यक्रम ) केरा जोनको लागि 2078-06-14 PIU Rautahat
नयाँ जोनमा आवद्धताको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना 2078-06-11 PIU Bhaktapur
कृषि यन्त्र अनुदानका लागि दरभाउ आह्वान पत्र पेश 2078-06-09 PIU Dhading
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना। 2078-06-08 PIU Rupandehi
आ.व.२०७८/०७९ मा धान/अदुवा, वेसार र तरकारी विउ जोनका कार्यक्रमहरु 2078-06-05 PIU Salyan
पहिलो सुचिकृत सम्बन्धी सुचना 2078-06-05 PIU Salyan
प्रस्तावना पेशका लागि आवश्यक कागजातहरु सम्बन्धी सुचना 2078-06-05 PIU Salyan
पहिलो प्रस्तावना आह्वान सम्बन्धी सुचना 2078-06-05 PIU Salyan
नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सुचना। 2078-06-04 PIU Rupandehi
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना 2078-06-01 PIU Morang
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना 2078-05-29 PIU Kanchanpur
गहुँ जोनमा सूचीकृत हुने समबन्धि सूचना 2078-05-29 PIU Kanchanpur
अन्तिम नामावली प्रकाशित गरिएको बारे सूचना। 2078-05-28 PIU Udayapur
प्रस्ताव आवह्वान सम्बन्धि सूचना 2078-05-27 PIU Pyuthan
सूचिकृत र प्रस्ताव आवह्नान सम्बन्धि सूचना 2078-05-25 PIU Pyuthan
प्राविधिक शिक्षालयको सझादरीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम 2078-05-24 PIU Rautahat
स्थानीय तहको लागत सहभागितामा वीउ श्रोत केन्द्र स्थापना कार्यक्रम 2078-05-24 PIU Rautahat
सूचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना (तरकारी र धान जोनको लागि ) 2078-05-24 PIU Rautahat
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना (जोन क्षेत्रमा कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रम, सिंचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यक्रम, उत्पादन उप्रान्तका क्षति न्यूनीकरण तथा बजारीकरण प्रबर्द्वनका लागि Cold Chamber निर्माणमा सहयोग कार्यक्रम) 2078-05-24 PIU Rautahat
कम्प्युटर सीप परिक्षण, प्रस्तुती र अन्तर्वार्ताको लागि उम्मेदवार छनोट सम्बन्धी सुचना। 2078-05-23 PIU Rupandehi
प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम संचालन अनुदान सम्बन्धी 2078-05-23 PIU Ramechhap
कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रस्ताव 2078-05-22 PIU Bhaktapur
कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रस्ताव 2078-05-22 PIU Bhaktapur
कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रस्ताव 2078-05-22 PIU Bhaktapur
कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रस्ताव 2078-05-22 PIU Bhaktapur
प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सुचना 2078-05-22 PIU Khotang
कार्यक्रम प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना (आ.ब. 2078-079 को लागि ) 2078-05-21 PIU Jhapa
सुचीकृत हुने सम्बन्धी सुचना। 2078-05-21 PIU Rupandehi
कृषक समुह/कृषि सहकारी /कृषि उद्यमिहरु सूचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना 2078-05-17 PIU Rukum East
कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सुचना 2078-05-16 PIU Darchula
इच्छापत्र आव्हानको सूचना दोश्रो पटक प्रकाशित 2078-05-15 PIU Sindhupalchowk
सुचिकृत तथा प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सुचना 2078-05-15 PIU Sarlahi
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सुचना। 2078-05-11 PIU Rupandehi
आवेदन माग तथा सुचिकृत सम्बन्धी सूचना 2078-05-11 PIU Dolakha
प्रस्ताव माग गरेको बारे 2078-05-0१ PIU Dang
सुचिकृत हुने वारे 2078-05-09 PIU Morang
सुचिकृत हुने वारे 2078-05-09 PIU Morang
प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना 2078-05-09 PIU Mahottari
सुचिकृत हुने वारे 2078-05-09 PIU Morang
आ व २०७८/०७९ को कार्यक्रम माग गर्ने सम्बन्धमा । 2078-05-04 PIU Banke
Knowledge Center संचालनका लागि करार सेवामा विज्ञ जनशक्त्ति लिने सम्बन्धमा। 2078-05-04 PIU Rupandehi
सूचिकृत/नविकरण गर्ने सम्बन्धी सुचना। 2078-05-04 PIU Rupandehi
सूचि दर्ता गर्ने बारेको सूचना 2078-05-03 PIU Ramechhap
जुनार/आलु/ बाख्रा जोनमा सूचिकृत हुने बारेको सूचना 2078-05-02 PIU Ramechhap
कार्यक्रम माग तथा सञ्‍चालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2078-05-02 PIU Ramechhap
कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना । 2078-04-29 PIU Udayapur
कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2078-04-28 PIU Sunsari
प्रस्ताव आह्ववान सम्बन्धि सुचना 2078-04-26 PIU Bara
कृषि समूह/कृषि सहकारी र कृषि उद्यमीहरु सुचिकृत हुने सम्बन्धित सूचना 2078-04-25 PIU Dhanusha
सूचि दर्ता सम्बन्धी सूचना । 2078-04-25 PIU Udayapur
तरकारी सुपरजोन कार्यक्रम माग तथा सुचिकृत सम्बन्धमा 2078-04-22 PIU Kaski
कृषि सहकारी/कृषक समुह/जलउपभोक्ता समिति/कृषि उधमी फार्महरुलाई सुचिकृत हुने बारेको सूचना । 2078-04-19 PIU Udayapur
गहुँ जोन माग गर्ने सम्बन्धि सूचना 2078-04-18 PIU Kanchanpur
गाईभैंसी जोनमा आवद्ध हुन आव्ह्वान गरिएको सूचना । 2078-04-14 PIU Sindhupalchowk
सुची दर्ता गर्ने बारेको सूचना (सामाग्री आपुर्तिकर्ता) 2078-04-13 PIU Jhapa
इच्छापत्र आव्ह्वान गरिएको सम्बन्धी सूचना । 2078-04-12 PIU Sindhupalchowk
धान सुपरजोनमा सुचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना 2078-04-07 PIU Kanchanpur
अनुदानको भुक्तानीको फाइल पेश गर्ने बारे सूचना 2078-03-10 PIU Kailali
स्थानीय तहको लागत सहभागितामा बीउ श्रोतकेन्द्र स्थापना 2078-01-03 PIU Kailali
Shallow tube well पाउने कृषक समूह, सहकारी, फर्महरु 2077-12-27 PIU Kailali
कृषि यान्त्रिकरण अन्तरगत power tiller पाउने कृषक समूह, सहकारी तथा फर्महरु 2077-12-27 PIU Kailali
अनुसन्धान सम्बन्धि सूचना 2077-12-12 PIU Bhaktapur
सेवा करार माग 2077-12-11 PIU Bhaktapur
प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यवसायिक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन अनुदान 2077-11-24 PIU Kailali
कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चानलको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारेको सूचना 2077-11-05 PIU Bhaktapur
जोन समन्वय समिति गठन सम्बन्धमा 2077-08-15 PIU Siraha
सिलबन्दी दरभाव पत्र आह्वान सम्बन्धि सुचना 2077-07-20 PIU Kanchanpur
म्याद थप सम्बन्धि सुचना 2077-06-22 PIU Siraha
आ व २०७७।७८ को प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना 2077-06-15 PIU Kanchanpur
कार्यक्रम संचालनका लागी प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सूचना 2077-06-13 PIU Kailali
suchikrit notice 2077-06-08 PIU Salyan
चैते धान खेतिका लागि हिउँदे बालीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा 2077-06-05 PIU Bardiya
अनुदान कार्यक्रमका लागि आवेदान पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2077-06-05 PIU Bardiya
धानको पराल सदुपयोग गर्न आशय पत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा । 2077-06-05 PIU Bardiya
प्रस्ताब आह्वानसम्बन्धि सुचना (धान जोन) 2077-05-22 PIU Siraha
कार्य क्षेत्र विस्तार भएको क्षेत्रका कृषक समूह।कृषि सहकारी।कृषि उद्यमी।जल उपभोक्ता समिति सूचिकृत हुने बारे सूचना 2077-05-22 PIU Kailali
प्रस्ताब आह्वानसम्बन्धि सुचना (आप जोन) 2077-05-22 PIU Siraha
प्रस्ताब आह्वानसम्बन्धि सुचना (चकलाबन्दी खेतीमा सहयोग) 2077-05-22 PIU Siraha
प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बनधमा 2077-05-22 PIU Siraha
म्याद थप गरिएको बारे सूचना 2077-05-10 PIU Bardiya
अनुदान कर्यक्रमका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना 2077-04-31 PIU Bardiya
सुचिकृत हुने सम्बन्धि सुचना 2077-04-29 PIU Kanchanpur
बोरिङ्ग (स्यालो ट्युववेल) जडानको निवेदन दिनका लागि सूचना 2077-04-05 PIU Bardiya
कृषि यान्त्रिकरण सहयोग कार्यक्रमका लागि निवेदन दिने सम्बन्धि सूचना 2077-04-05 PIU Bardiya
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, राजापुर, बर्दियामा सूचिकृत हुनका लागि सूचना 2077-04-01 PIU Bardiya
भुक्तानी माग गर्ने म्याद थप गरिएको। 2077-03-12 PIU Taplejung
क्याटलग शपिग‌ं विधिबाट धानजोनको कस्टम हायरिगं केन्द्र स्थापना अन्तर्गत मेशिनरी खरिद सम्बन्धि सुचना 2077-03-03 PIU Sunsari
कृषि यान्त्रीकरण अनुदानका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना 2077-02-23 PIU Dhading
मेसिनरी उपकरणको स्पेसिफिकेसन सम्वन्धमा 2077-02-22 PIU Okhaldhunga
क्याटलग सपिग‌ं बिधीबाट रेफरिजेरेटेड भ्यान खरीद सम्बन्धि प्रस्ताव आहवानको सुचना 2077-02-18 PIU Sunsari
क्याटलग सपिग‌ं बिधीबाट पशु ढुवानी साधन खरीद सम्बन्धि प्रस्ताव आहवानको सुचना 2077-02-18 PIU Sunsari
अलैंचीको विरुवा वितरण सम्बन्धि सूचना 2077-02-15
रबर जोन - क्षेत्र विस्तारको लागि ५०% अनुदान सम्बन्धि सूचना २०७६/०७७ 2077-02-14 PIU Jhapa
Baseline survey 2076-10-20 PIU Syangja
प्रस्ताबना पेश सम्बन्धमा 2076-09-22 PIU Syangja
PCR Test report 2076-08-20 PIU Syangja
प्रस्ताबना पेश सम्बन्धमा 2076-05-11 PIU Syangja